TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU CHUNG     Giới thiệu
     Thống kê người dùng
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 566719
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
congbao
Bản đồ Tỉnh Bình Định

GIỚI THIỆU

          Tên giao dịch: THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH

          Địa chỉ: 62A Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

          Điện thoại: 02563.522.585; Fax: 02563.524.753;

          Email: vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn.

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN VÀ LÃNH ĐẠO
CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC THANH TRA TỈNH:

 

                I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN:

 

1.Ông Nguyễn Văn Thơm

Chức vụ: Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại: 0913442039

Email: thonnv@ttt.binhdinh.gov.vn

 

2.Ông Đoàn Quang Sáu

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra thường trực

Điện thoại: 0913469367

Email: saudq@ttt.binhdinh.gov.vn

 

3.Ông Đặng Văn Việt

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại: 0914795399

Email: vietdv@ttt.binhdinh.gov.vn

 

4.Ông Nguyễn Xuân Sơn

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại: 0905868517

Email: sonnx@ttt.binhdinh.gov.vn

 

II. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

 

1.     Văn phòng:

 - Ông Phan Trung

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0983.330.267

Email: trungp@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Lê Văn Phú

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0905.779.561

Email: phulv@ttt.binhdinh.gov.vn

2.     Phòng Thanh tra 1:

- Ông Phan Thanh Quang

Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách

Điện thoại: 0918367015

Email: quangpt@ttt.binhdinh.gov.vn

3.     Phòng Thanh tra 2:

- Ông Nguyễn Thanh Minh

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0905.181.377

Email: minhnt@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Trần Quốc Trị

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0905.080.939

Email: tritq@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Hoàng Minh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0935277783

Email: minhnh@ttt.binhdinh.gov.vn

4.     Phòng Thanh tra 3:

- Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0914.004.830

Email: haint@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Trần Hải Phương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0989.954.315

Email: phuongth@ttt.binhdinh.gov.vn

5.     Phòng Thanh tra PCTN và tổng hợp, pháp chế:

- Ông Huỳnh Châu

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0935.795.598

Email: chauh@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Đào Văn Thi

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0935.427.269

Email: thidv@ttt.binhdinh.gov.vn

6. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

- Bà Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0914.417.789

Email: vannt@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Lưu Đức Tuấn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0949390707

Email: tuanld@ttt.binhdinh.gov.vn     Thông báo
     Văn bản mới
     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Báo Bình Định
BTV
Tuổi trẻ Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)