TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU CHUNG     Giới thiệu
     Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 757392
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định

GIỚI THIỆU

          Tên giao dịch: THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH

          Địa chỉ: 62A Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

          Điện thoại: 02563.522.585; Fax: 02563.524.753;

          Email: vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn.

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN VÀ LÃNH ĐẠO
CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC THANH TRA TỈNH:

 

                I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN:

 

1.Ông Nguyễn Văn Thơm

Chức vụ: Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại: 0913442039

Email: thonnv@ttt.binhdinh.gov.vn

 

2.Ông Đoàn Quang Sáu

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra thường trực

Điện thoại: 0913469367

Email: saudq@ttt.binhdinh.gov.vn

 

3.Ông Đặng Văn Việt

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại: 0914795399

Email: vietdv@ttt.binhdinh.gov.vn

 

4.Ông Nguyễn Xuân Sơn

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại: 0905868517

Email: sonnx@ttt.binhdinh.gov.vn

 

II. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

 

1.     Văn phòng:

 - Ông Phan Trung

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0983.330.267

Email: trungp@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Lê Văn Phú

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0905.779.561

Email: phulv@ttt.binhdinh.gov.vn

2.     Phòng Thanh tra 1:

- Ông Phan Thanh Quang

Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách

Điện thoại: 0918367015

Email: quangpt@ttt.binhdinh.gov.vn

3.     Phòng Thanh tra 2:

- Ông Nguyễn Thanh Minh

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0905.181.377

Email: minhnt@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Trần Quốc Trị

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0905.080.939

Email: tritq@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Hoàng Minh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0935277783

Email: minhnh@ttt.binhdinh.gov.vn

4.     Phòng Thanh tra 3:

- Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0914.004.830

Email: haint@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Trần Hải Phương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0989.954.315

Email: phuongth@ttt.binhdinh.gov.vn

5.     Phòng Thanh tra PCTN và tổng hợp, pháp chế:

- Ông Huỳnh Châu

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0935.795.598

Email: chauh@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Đào Văn Thi

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0935.427.269

Email: thidv@ttt.binhdinh.gov.vn

6. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

- Bà Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0914.417.789

Email: vannt@ttt.binhdinh.gov.vn

- Ông Lưu Đức Tuấn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0949390707

Email: tuanld@ttt.binhdinh.gov.vn     Thông báo

Tài liệu đánh giá PCTN năm 2017 

/kehoachdanhgiapctn2017.doc;  /decuongbaocao.doc/PL01.doc/PL02.xls/huongdandanh gia(TTCP).doc

Hướng dẫn báo cáo theo yêu cầu của TTCP

/Decuongbaocao.doc; /Mauthongkebaocao.xls

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)