TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU CHUNG     Danh bạ điện thoại - email
     Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 566703
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
congbao
Bản đồ Tỉnh Bình Định
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email
I LÃNH ĐẠO    
1 Nguyễn Văn Thơm Chánh Thanh tra 0256.3522542 thomnv@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Đoàn Quang Sáu Phó Chánh Thanh tra 0256.3522794 saudq@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Đặng Văn Việt Phó Chánh Thanh tra 0256.3521991 vietdv@ttt.binhdinh.vn
4 Nguyễn Xuân Sơn Phó Chánh Thanh tra 0256.3522802 sonnx@ttt.binhdinh.gov.vn
II VĂN PHÒNG 0256.3522585  
1 Phan Trung Phó Chánh Văn phòng phụ trách   trungp@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Lê Văn Phú Phó Chánh Văn phòng   phulv@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Trương Thanh Hiền Thanh tra viên   hienth@ttt.binhdinh.gov.vn
4 Trần Thị Hà Tuyên Thanh tra viên   tuyentth@ttt.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Đức Lái xe   ducnv@ttt.binhdinh.gov.vn
6 Huỳnh Nhật Nam Lái xe   namhn@ttt.binhdinh.gov.vn
7 Lâm Thị Quí Nhân viên   quilt@ttt.binhdinh.gov.vn
III PHÒNG THANH TRA 1 0256.3522063  
1 Phan Thanh Quang Phó Trưởng phòng phụ trách   quangpt@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Bùi Kim Trâm Phó Trưởng phòng   trambk@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Bùi Tấn Khoa Thanh tra viên   khoabt@ttt.binhdinh.gov.vn
4 Trần Thị Thúy Linh Thanh tra viên   linhttt@ttt.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Quang Trung Thanh tra viên   trungnq@ttt.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Thanh Chính Thanh tra viên   chinhnt@ttt.binhdinh.gov.vn
7 Đào Phúc Quý Sơn Chuyên viên   sondpq@ttt.binhdinh.gov.vn
IV PHÒNG THANH TRA 2 0256.3525806  
1 Nguyễn Thanh Minh Trưởng phòng   minhnt@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Trần Quốc Trị Phó Trưởng phòng   tritq@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Hoàng Minh Phó Trưởng phòng   minhnh@ttt.binhdinh.gov.vn
4 Đinh Thị Hòa Thanh tra viên chính   hoadt@ttt.binhdinh.gov.vn
5 Hoàng Toàn Thanh tra viên   toanh@ttt.binhdinh.gov.vn
6 Bùi Thúy Vân Thanh tra viên   vanbt@ttt.binhdinh.gov.vn
7 Trần Thị Nguyên Vy Thanh tra viên   vyttn@ttt.binhdinh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thuận Chuyên viên   thuannt@ttt.binhdinh.gov.vn
V PHÒNG THANH TRA 3 0256.3522213  
1 Nguyễn Thanh Hải Trưởng phòng   haint@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Trần Hải Phương Phó Trưởng phòng   phuongth@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Hà Khánh Hưng Thanh tra viên chính   hunghk@ttt.binhdinh.gov.vn
4 Lê Kim Hùng Thanh tra viên   hunglk@ttt.binhdinh.gov,vn
5 Vũ Hoàng Anh Thanh tra viên   anhvh@ttt.binhdinh.gov.vn
6 Lê Văn Hải Thanh tra viên   hailv@ttt.binhdinh.gov.vn
7 Vũ Thị Hoàng Anh Thanh tra viên   anhvth@ttt.binhdinh.gov.vn
8 Lê Thị Thùy Trinh Thanh tra viên   trinhltt@ttt.binhdinh.gov.vn
9 Trần Minh Cảnh Chuyên viên   canhtm@ttt.binhdinh.gov.vn
10 Hoàng Minh Tuấn Chuyên viên   tuanhm@ttt.binhdinh.gov.vn
VI PHÒNG THANH TRA PHÒNG CHỐNG THAM NHỮNG VÀ TỔNG HỢP, PHÁP CHẾ 0256.3524753  
1 Huỳnh Châu Trưởng phòng   chauh@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Đào Văn Thi Phó Trưởng phòng   thidv@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Cẩm Hà Thanh tra viên   hanc@ttt.binhdinh.gov.vn
VII PHÒNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA 0256.3522803  
1 Nguyễn Thị Vân Trưởng phòng   vannt@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Lưu Đức Tuấn Phó Trưởng phòng   tuanld@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Thanh tra viên chính   dungntm@ttt.binhdinh.gov.vn
4 Võ Thị Minh Hải Thanh tra viên   haivtm@ttt.binhdinh.gov.vn


     Thông báo
     Văn bản mới
     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Báo Bình Định
BTV
Tuổi trẻ Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)