TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU CHUNG     Danh bạ điện thoại - email
     Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 752866
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email
I LÃNH ĐẠO    
1 Nguyễn Văn Thơm Chánh Thanh tra 0256.3522542 thomnv@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Đoàn Quang Sáu Phó Chánh Thanh tra 0256.3522794 saudq@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Xuân Sơn Phó Chánh Thanh tra 0256.3522802 sonnx@ttt.binhdinh.gov.vn
II VĂN PHÒNG 0256.3522585  
1 Phan Trung Phó Chánh Văn phòng phụ trách   trungp@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Lê Văn Phú Phó Chánh Văn phòng   phulv@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Trương Thanh Hiền Thanh tra viên   hienth@ttt.binhdinh.gov.vn
4 Trần Thị Hà Tuyên Thanh tra viên   tuyentth@ttt.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Hoàng Thụy Lái xe   thuynh@ttt.binhdinh.gov.vn
6 Huỳnh Nhật Nam Lái xe   namhn@ttt.binhdinh.gov.vn
7 Lâm Thị Quí Nhân viên   quilt@ttt.binhdinh.gov.vn
III PHÒNG THANH TRA 1 0256.3522063  
1 Phan Thanh Quang Phó Trưởng phòng phụ trách   quangpt@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Bùi Kim Trâm Phó Trưởng phòng   trambk@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Bùi Tấn Khoa Thanh tra viên   khoabt@ttt.binhdinh.gov.vn
4 Trần Thị Thúy Linh Thanh tra viên   linhttt@ttt.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Quang Trung Thanh tra viên   trungnq@ttt.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Thanh Chính Thanh tra viên   chinhnt@ttt.binhdinh.gov.vn
7 Đào Phúc Quý Sơn Chuyên viên   sondpq@ttt.binhdinh.gov.vn
IV PHÒNG THANH TRA 2 0256.3525806  
1 Nguyễn Thanh Minh Trưởng phòng   minhnt@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Trần Quốc Trị Phó Trưởng phòng   tritq@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Hoàng Minh Phó Trưởng phòng   minhnh@ttt.binhdinh.gov.vn
4 Đinh Thị Hòa Thanh tra viên chính   hoadt@ttt.binhdinh.gov.vn
5 Hoàng Toàn Thanh tra viên   toanh@ttt.binhdinh.gov.vn
6 Bùi Thúy Vân Thanh tra viên   vanbt@ttt.binhdinh.gov.vn
7 Trần Thị Nguyên Vy Thanh tra viên   vyttn@ttt.binhdinh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thuận Chuyên viên   thuannt@ttt.binhdinh.gov.vn
V PHÒNG THANH TRA 3 0256.3522213  
1 Nguyễn Thanh Hải Trưởng phòng   haint@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Trần Hải Phương Phó Trưởng phòng   phuongth@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Hà Khánh Hưng Thanh tra viên chính   hunghk@ttt.binhdinh.gov.vn
4 Lê Kim Hùng Thanh tra viên   hunglk@ttt.binhdinh.gov,vn
5 Vũ Hoàng Anh Thanh tra viên   anhvh@ttt.binhdinh.gov.vn
6 Lê Văn Hải Thanh tra viên   hailv@ttt.binhdinh.gov.vn
7 Vũ Thị Hoàng Anh Thanh tra viên   anhvth@ttt.binhdinh.gov.vn
8 Lê Thị Thùy Trinh Thanh tra viên   trinhltt@ttt.binhdinh.gov.vn
9 Trần Minh Cảnh Chuyên viên   canhtm@ttt.binhdinh.gov.vn
10 Hoàng Minh Tuấn Chuyên viên   tuanhm@ttt.binhdinh.gov.vn
VI PHÒNG THANH TRA PHÒNG CHỐNG THAM NHỮNG VÀ TỔNG HỢP, PHÁP CHẾ 0256.3524753  
1 Huỳnh Châu Trưởng phòng   chauh@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Đào Văn Thi Phó Trưởng phòng   thidv@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Cẩm Hà Thanh tra viên   hanc@ttt.binhdinh.gov.vn
VII PHÒNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA 0256.3522803  
1 Nguyễn Thị Vân Trưởng phòng   vannt@ttt.binhdinh.gov.vn
2 Lưu Đức Tuấn Phó Trưởng phòng   tuanld@ttt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Thanh tra viên chính   dungntm@ttt.binhdinh.gov.vn
4 Võ Thị Minh Hải Thanh tra viên   haivtm@ttt.binhdinh.gov.vn


     Thông báo

Tài liệu đánh giá PCTN năm 2017 

/kehoachdanhgiapctn2017.doc;  /decuongbaocao.doc/PL01.doc/PL02.xls/huongdandanh gia(TTCP).doc

Hướng dẫn báo cáo theo yêu cầu của TTCP

/Decuongbaocao.doc; /Mauthongkebaocao.xls

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)