TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU CHUNG     Cơ cấu tổ chức
     Thống kê người dùng
  Đang online:               15
  Số lượt truy cập: 752901
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định

CƠ CẤU TỐ CHỨC:

1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

   a) Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra và không quá 03 Phó Chánh Thanh tra.

   b) Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh.

 Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành và sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

   c) Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Chánh Thanh tra tỉnh vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra tỉnh ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra tỉnh.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành và đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh.

Việc miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh.

   d) Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức được thành lập thuộc Thanh tra tỉnh gồm:

   a)Văn phòng;

   Có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, hànhchính, quản trị, tài chính, văn thư, lưu trữ, phục vụ đảm bảo các hoạt động của cơ quanThanh tra tỉnh.

   b) Phòng Thanh tra 1:Có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

   c) Phòng Thanh tra 2:Có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nội chính, văn hóa, xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

   d) Phòng Thanh tra 3:Có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

   đ) Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng và tổng hợp, pháp chế:Có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ tổng hợp, pháp chế.

   e) Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra:

    Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo; thẩm định các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, ngành, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố để thực hiện thẩm quyền thanh tra lại khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

 

                 Thông báo

Tài liệu đánh giá PCTN năm 2017 

/kehoachdanhgiapctn2017.doc;  /decuongbaocao.doc/PL01.doc/PL02.xls/huongdandanh gia(TTCP).doc

Hướng dẫn báo cáo theo yêu cầu của TTCP

/Decuongbaocao.doc; /Mauthongkebaocao.xls

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)