TRANG CHỦ
     Thống kê người dùng
  Đang online:               11
  Số lượt truy cập: 752878
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
 

  UBND tỉnh ban hành kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2017
  Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ ban hành nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018
  Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
  THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2018
  Đề nghị báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định
 
UBND tỉnh ban hành kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2017
Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 theo hướng dẫn và Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ.
     Hình ảnh hoạt động
 
              Hoạt động thanh tra
Triển khai thanh tra công tác giao khoán bảo vệ rừng
Ngày 16/01/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTT về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác giao khoán bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh và Tây Sơn.
 
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018
  Phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra lĩnh vực đất đai
  Công bố quyết định thanh tra tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh
              Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận giải quyết khiếu nại của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
Thời gian qua, có một số công dân trên địa bàn tỉnh Bình Định đeo bám khiếu kiện kéo dài, vượt cấp ra các cơ quan Trung ương trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, trong đó có nhiều trường hợp vụ việc khiếu nại đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật.
 
  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2018
  Thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu kiện đông người tại Thủ đô Hà Nội
  Kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh về việc phối hợp với Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
              Phòng, chống tham nhũng
UBND tỉnh ban hành kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2017
Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 theo hướng dẫn và Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ.
 
  Đề nghị báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định
  Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng
  Chính phủ ban hành Nghị quyết về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
              Hoạt động khác
Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ ban hành nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018
Ngày 30/3/2018, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2018
 
  Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
  THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2018
  Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công chức năm 2018
     Thông báo

Tài liệu đánh giá PCTN năm 2017 

/kehoachdanhgiapctn2017.doc;  /decuongbaocao.doc/PL01.doc/PL02.xls/huongdandanh gia(TTCP).doc

Hướng dẫn báo cáo theo yêu cầu của TTCP

/Decuongbaocao.doc; /Mauthongkebaocao.xls

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)