Thanh tra tỉnh Bình Định
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Phòng, chống tham nhũng
     Thống kê người dùng
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 848660
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Thanh tra tỉnh

Quang cảnh cuộc họp ký kết Quy chế phối hợp

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, chiều ngày 17/7/2015, tại Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ và Thanh tra tỉnh đã tổ chức cuộc họp ký kết Quy chế phối hợp giữa 02 cơ quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tham dự cuộc họp ký kết Quy chế phối hợp, về phía Ban Nội chính Tỉnh uỷ có đồng chí Sô Minh Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban; đồng chí Đào Ngọc Sơn, Phó Trưởng ban thường trực, đồng chí Đặng Công Tiến, Phó trưởng ban và các trưởng, phó các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Tạng, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh; các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đoàn Quang Sáu, Nguyễn Văn Thơm và Trưởng, phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh. Phóng viên Báo Bình Định và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đã đến dự và đưa tin về cuộc họp.

 

Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo và trưởng, phó các phòng của Ban Nội chính Tỉnh uỷ và Thanh tra tỉnh, đồng chí Sô Minh Phương và đồng chí Nguyễn Văn Tạng đã thay mặt lãnh đạo 02 cơ quan ký vào Quy chế phối hợp.Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng gồm có 05 điều, quy định cụ thể về phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp và trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Theo đó, phạm vi và nội dung phối hợp công tác giữa 02 cơ quan bao gồm: 1) Tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính (công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo), phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành thanh tra; 2) Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng do Thanh tra tỉnh phát hiện; 3) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng và thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra. 

 

Quan hệ phối hợp giữa 02 cơ quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc: bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; tích cực, chủ động trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Phương pháp phối hợp được thực hiện thông qua việc cử cán bộ tham gia giải quyết các công việc có liên quan; cung cấp thông tin, tài liệu và tổ chức  các cuộc họp theo định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu.  

 

Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có hiệu lực kể từ ngày ký. Lãnh đạo 02 cơ quan đã thống nhất phân công một đồng chí Phó trưởng ban Ban Nội chính và một đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hoạt động phối hợp; giao Phòng 2 thuộc Ban Nội chính Tỉnh uỷ và Phòng Thanh tra 4 thuộc Thanh tra tỉnh làm đầu mối giúp lãnh đạo 02 cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế. Định kỳ 6 tháng, năm hoặc khi cần thiết, Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

 

Phát biểu tại cuộc họp ký kết Quy chế phối hợp, đồng chí Sô Minh Phương và đồng chí Nguyễn Văn Tạng đã thống nhất đánh giá quan hệ phối hợp giữa 02 cơ quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thời gian qua được tăng cường thường xuyên. Với việc ký kết và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp hôm nay, quan hệ công tác giữa 02 cơ quan sẽ ngày càng gắn kết chặt chẽ và có hiệu quả hơn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhau để mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao./.


Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 17-07-2015)    Các tin liên quan:
  Tố cáo, cộng tác xử lý hành vi tham nhũng được thưởng mức cao nhất gần 3,5 tỷ đồng (02-04-2015)
  UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 (08-12-2014)
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị kiểm soát việc kê khai tài sản (03-03-2014)
  Sở Tài chính hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 (03-03-2014)
  Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước (13-02-2014)
     Thông báo

Tài liệu đánh giá PCTN năm 2017 

/kehoachdanhgiapctn2017.doc;  /decuongbaocao.doc/PL01.doc/PL02.xls/huongdandanh gia(TTCP).doc

Hướng dẫn báo cáo theo yêu cầu của TTCP

/Decuongbaocao.doc; /Mauthongkebaocao.xls

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)