TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Giải quyết khiếu nại, tố cáo
     Thống kê người dùng
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 872822
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Tiếp tục quan tâm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân

Đồng chí Đoàn Quang Sáu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Ngày 21/10/2016, huyện Vân Canh đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án “Tiếp tục tyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016” trên địa bàn huyện. Đồng chí Đoàn Quang Sáu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh đã đến dự và phát biểu ý kiến.

Triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh, từ năm 2014 đến nay, UBND huyện Vân Canh đã quan tâm bố trí kinh phí và thành lập Ban Chỉ đạo để giúp UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện bảo đảm đạt được các mục tiêu đề ra.

 

Qua hơn 03 năm thực hiện đề án, các cơ quan chức năng của huyện đã tổ chức 06 hội nghị phổ biến, tuyền truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tập huấn kỷ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho 410 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý và các cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện và xã; tổ chức 11 đợt tuyên truyền, phổ biến trực tiếp các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho 677 lượt công dân và cán bộ các bản làng, thôn và đoàn thể ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đài Truyền thanh huyện đã xây dựng chuyên mục để trả lời kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và phối hợp tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong các chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”, “Cập nhật kiến thức pháp luật. Những kết quả thực hiện đề án trên địa bàn huyện thời gian qua, đã góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cán bộ và nhân dân, hạn chế từng bước tình trạng công dân và người có trách nhiệm trong các cơ quan nhà nước không thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình trong việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Quang Sáu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh đánh giá cao những kết quả thực hiện đề án 1-1133/TTg trên địa bàn huyện Vân Canh thời gian qua; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành của huyện Vân Canh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân ở địa phương trong thời gian đến. Đồng chí lưu ý, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó có công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đã được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Do đó, cần quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia, phối hợp của Mặt trận, đoàn thể và các cơ quan chức năng có liên quan. Phối kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo với tuyên truyền, và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trên những lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu kiện của công dân hiện nay. Nghiên cứu đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục bảo đảm phù hợp với trình độ nhận thức, tập quán sinh hoạt, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ cán bộ của từng vùng, miền, địa bàn dân cư khác nhau, trong đó xác định trọng điểm là cán bộ và nhân dân tại địa bàn xã, thị trấn có tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và thi hành các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật thông qua công tác đối thoại, các hoạt động nghiệp vụ của người trực tiếp tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở./.


Đào Văn Thi (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 26-10-2016)    Các tin liên quan:
  Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của Ông Võ Văn Hạnh (30-03-2016)
  Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Kiều (15-03-2016)
  UBND tỉnh sơ kết 03 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và 01 năm Luật Tiếp công dân (04-11-2015)
  UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (29-07-2015)
  Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của Ông Nguyễn Lưỡng (03-07-2015)
     Thông báo

V/v hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật. Chi tiết xem tại đây

V/v triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)