TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động khác
     Thống kê người dùng
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 817419
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của ngành Thanh tra

Hội nghị tại điểm cầu Bình Định (Ảnh: Phan Trung)

Chiều ngày 10/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung tâm thành phố Hà Nội, có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành chức năng có liên quan; lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo Thanh tra các Bộ, ngành. Đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Bình Định có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (chủ trì), Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Thanh tra một số sở, ngành và thành phố Quy Nhơn.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thanh tra cả nước đã có nhiều cố gắng, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả chủ yếu sau:

 

Công tác thanh tra, toàn ngành đã triển khai 3.847 cuộc thanh tra hành chính và 136.096 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm 29.510 tỷ đồng, 4.676 ha đất các loại; đã thu hồi 5.536 tỷ đồng, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 9.988 tỷ đồng, 302 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 724 tập thể, 22 cá nhân; ban hành 82.074 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 49 vụ, 113 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 197.697 lượt công dân, với 125.512 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 155.409 đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết 11.606/16.114 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 72%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại quyền lợi cho 750 công dân số tiền 32 tỷ đồng, 4 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 142 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ, 3 đối tượng.

 

Công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; trong kỳ, qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra đã phát hiện 47 vụ, 66 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Công tác xây dựng thể chế và nghiên cứu khoa học; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thi đua khen thưởng; công tác báo chí, tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện Chương trình Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra; hợp tác quốc tế được quan tâm thực hiện đạt những kết quả tích cực.

 

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng qua. Đó là, một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra còn kéo dài, nhất là thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, đòi hỏi tiến độ nhanh để phục vụ yêu cầu quản lý và công khai; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, tỷ lệ giải quyết đạt thấp; chưa có giải pháp hiệu quả trong việc theo dõi tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân sau khi chuyển đơn; tình hình tham nhũng chưa được đẩy lùi, còn phức tạp, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai chưa tích cực và chưa phát huy hiệu quả thực tế; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được và ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành, đồng thời chia sẻ với những khó khăn vất vả của ngành  Thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2017. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế như: Việc kết luận thanh tra một số cuộc còn chậm; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít; xử lý sau thanh tra còn hạn chế; hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao; giải quyết KNTC còn chậm, tỷ lệ thấp; có vụ việc còn thiếu chính xác, khách quan, công dân không đồng tình, bức xúc, kéo dài; tình hình khiếu nại, tố cáo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, phát sinh một số điểm nóng; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao; kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra còn hạn chế. Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng lưu ý ngành thanh tra cần: tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra 2017, gắn với thanh tra đột xuất, hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra; thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp với tinh thần: Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú ý tăng cường đối thoại, hướng dẫn, giải thích pháp luật; nâng cao nhận thức của công dân, phấn đấu giảm tỷ lệ công dân khiếu nại sai, tố cáo sai; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, có lý có tình, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp; không để công dân bức xúc, phát sinh điểm nóng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN; thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra phải chủ động, tích cực và nỗ lực hơn nữa trong tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành thanh tra.

 

Về định hướng chương trình thanh tra năm 2018, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ sớm xây dựng định hướng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm cơ sở xây dựng kế hoạch thanh tra. Trong đó nội dung thanh tra cần tập trung: công tác quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng; tài chính, ngân sách, ngân hàng, xử lý nợ xấu; quản lý thị trường và phòng, chống buôn lậu, hàng giả; đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; thanh tra chuyên đề diện rộng chống thất thu thuế, quản lý Nhà nước về thuế, việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, KNTC, PCTN. Trong đó lưu ý đổi mới hoạt động thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc; hoạt động thanh tra hành chính phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm, tham nhũng; hoạt động thanh tra chuyên ngành được thực hiện rộng khắp theo chức năng nhưng phải tập trung vào những vấn đề bức xúc để chấn chỉnh.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị, đồng thời yêu cầu Thanh tra các cấp, các ngành quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 cũng như định hướng công tác thanh tra năm 2018 đã được Thanh tra Chính phủ trình bày tại Hội nghị, để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành thanh tra trong thời gian tới./.


Phan Trung (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 11-07-2017)    Các tin liên quan:
  Sơ kết hoạt động cơ quan 6 tháng đầu năm 2017 (03-07-2017)
  Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình Kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII (29-06-2017)
  Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu thăm và làm việc với Thanh tra tỉnh Bình Định (26-06-2017)
  Giao ban công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài khu vực Miền Trung-Tây Nguyên (26-06-2017)
  Thanh tra tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra (19-06-2017)
     Thông báo

Tài liệu đánh giá PCTN năm 2017 

/kehoachdanhgiapctn2017.doc;  /decuongbaocao.doc/PL01.doc/PL02.xls/huongdandanh gia(TTCP).doc

Hướng dẫn báo cáo theo yêu cầu của TTCP

/Decuongbaocao.doc; /Mauthongkebaocao.xls

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)