TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động thanh tra
     Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 950437
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Xử lý kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh
Ngày 10/8/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã ký ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND về việc xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh do các Công ty lâm nghiệp quản lý giai đoạn 2008 - 2016.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 10/8/2017 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông lâm, trường quốc doanh do các Công ty lâm nghiệp quản lý giai đoạn 2008 – 2016 tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và Tổng Công ty Pisico – Công ty cổ phần. Kết luận thanh tra đã nêu rõ, công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại các doanh nghiệp trên còn khuyết điểm, vi phạm như: nhận bàn giao đất từ các lâm trường nhưng chưa làm thủ tục cấp lại quyền sử dụng đất, chưa làm thủ tục đăng ký biến động về diện tích sử dụng đất, tên chủ sử dụng đất phù hợp với hiện trạng sử dụng; công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp chưa chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm kéo dài; diện tích đất chưa sử dụng còn rất lớn (tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh khoảng 1.000 ha); chưa thực hiện việc kê khai và nộp tiền thuê đất với tổng số tiền 1.746.476.000 đồng, trong đó tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh là 1.479.856.000 đồng và Tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn là 266.620.000 đồng...

 

Tại Quyết định xử lý kết quả thanh tra số 2892/QĐ-UBND ngày 10/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH làm nghiệp Hà Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty cổ phần và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý phù hợp với các cá nhân, tập thể có khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông lâm, trường quốc doanh do các Công ty quản lý; kịp thời khắc phục, chấm dứt ngay những khuyết điểm, sai phạm. Giao Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thu hồi số tiền sai phạm 1.746.476.000 đồng do chưa thực hiện việc kê khai và nộp tiền thuê đất nộp vào ngân sách nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kết luận thanh tra và quyết định xử lý của UBND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh./.      


Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 14-08-2017)    Các tin liên quan:
  Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 (24-07-2017)
  Thủ tướng ban hành chỉ thị về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (26-05-2017)
  Triển khai thanh tra tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (19-05-2017)
  Xử lý kết quả thanh tra về công tác thẩm định tại Sở Xây dựng (19-05-2017)
  UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra (11-05-2017)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)