TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động khác
     Thống kê người dùng
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 872818
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đảng viên Chi bộ 2 chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội

Sáng ngày 23/8, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có 06/06 đảng viên chính thức thuộc Chi bộ; đại diện lãnh đạo các Chi bộ thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh; đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Thanh tra tỉnh.

 

Báo cáo của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 trình Đại hội nêu rõ, trong nhiệm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy, sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của Thủ trưởng cơ quan, Chi bộ 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2017 đạt được những kết quả tích cực.

 

Trong công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã tổ chức thực hiện 13 cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đạt 100% số cuộc thanh tra đề ra trong kế hoạch thanh tra hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ngoài ra đã triển khai kịp thời một số cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra lại do lãnh đạo cơ quan giao. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị, được cấp có thẩm quyền thống nhất quyết định xử lý thu hồi về cho ngân sách nhà nước trên 07 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những so hở, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành đối với 10 cơ quan, đơn vị. Kết quả thanh tra đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phòng ngừa vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội được thanh tra.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên; thông tin đầy đủ tình hình thởi sự trong tỉnh, trong nước và thế giới cho cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ. Phổ biến quán triệt, ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa II) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;  Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Chi bộ đã chú trọng đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tham mưu, đề xuất Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan thực hiện đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai minh bạch công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại, thực hiện các chế độ, chính sách đối với đảng viên, cán bộ, công chức thuộc Chi bộ và Phòng Thanh tra 2. Xây dựng và thực hiện thường xuyên, có chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Tập thể cán bộ, công chức Phòng Thanh tra 2 năm 2015 được công nhận đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; năm 2016 được công nhận đạt “Tập thể lao động tiên tiến.

 

Về mục tiêu. phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ phấn đấu phát triển mới 01 đảng viên. Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì thực hiện đều đặn, bảo đảm có chất lượng chế độ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Hàng năm 100% đảng viên được kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, không có đảng viên vi phạm. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà cán bộ, đảng viên của Chi bộ 2 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục; đề nghị Chi bộ 2 tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được; giữ vững đoàn kết nội bộ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn trong nhiệm kỳ đến.  

 

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017 – 2020. Kết quả đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, Trưởng phòng Phòng Thanh tra 2 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu lại giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí Trần Quốc Trị, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra 2 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu lại giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020./.  


Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 23-08-2017)    Các tin liên quan:
  Khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách (28-07-2017)
  Sơ kết thi đua Khối các cơ quan Nội chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 (24-07-2017)
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của ngành Thanh tra (11-07-2017)
  Sơ kết hoạt động cơ quan 6 tháng đầu năm 2017 (03-07-2017)
  Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình Kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII (29-06-2017)
     Thông báo

V/v hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật. Chi tiết xem tại đây

V/v triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)