TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động thanh tra
     Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 872863
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Xử lý kết quả thanh tra tại Ban Quản lý DAĐT&XD huyện An Lão
Ngày 11/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2916/QĐ-UBND xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản và thu - chi tài chính tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Lão (Ban Quản lý DAĐT&XD) theo kết luận và kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 436/KL-TTT ngày 01/8/2017.

Theo kết luận thanh tra số 436/KL-TTT của Chánh Thanh tra tỉnh, công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản và thu – chi tài chính tại Ban Quản lý DAĐT&XD huyện An Lão trong thời gian qua có những mặt ưu điểm và đạt được một số kết quả, tuy nhiên bên cạnh đó còn để xảy nhiều khuyết điểm, sai phạm cụ thể như:

 

Trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, một số hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình phân chia khối lượng đào đắp đất bằng máy và thủ công thiếu cơ sở; xác định cấp đất, đá chưa đúng; một số khối lượng tính chưa chính xác; áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá một số công tác chưa phù hợp. Một số hồ sơ mời thầu kiểm tra khối lượng công việc chưa kỹ; hồ sơ dự thầu của một số gói thầu áp dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp. Việc đàm phán, thương thảo hợp đồng chưa được chú trọng, các điều kiện cụ thể của hợp đồng chưa rõ ràng, ràng buộc trách nhiệm của các nhà thầu còn chung chung. Giám sát thi công một số công trình chưa phát hiện có sai khác về khối lượng thực tế thi công so với hồ sơ thiết kế được duyệt để điều chỉnh, cắt giảm. Phần lớn các công trình chậm tiến độ so với mục tiêu, kế hoạch của dự án. Công tác quyết toán vốn đầu tư ở một số công trình còn chậm. Chưa theo dõi, xác định đúng khối lượng, giá trị thực tế của một số công tác tạm tính, chỉ nghiệm thu theo dự toán được duyệt, nên qua kiểm tra 39 công trình đã phát hiện 32 công trình có sai phạm với tổng số tiền trên 630 triệu đồng.

 

Trong công tác quản lý thu - chi tài chính, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu quản lý nội bộ chưa cụ thể; một số khoản thu, chi chưa đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định; thu tiền bán hồ sơ mời thầu chỉ viết phiếu thu thông thường, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định; doanh thu từ bán hồ sơ không đưa vào báo cáo quyết toán thu, chi hàng năm của đơn vị.

 

Thông nhất Kết luận thanh tra số 436/KL-TTT của Chánh Thanh tra tỉnh, tại Quyết định xử lý số 2916/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện An Lão nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý điều đối với công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý DAĐT&XD và các đơn vị liên quan của huyện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, chấm dứt ngay những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm như Kết luận thanh tra đã nêu. Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo,  hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ nhằm giúp cho công tác quản lý đầu tư, xây dựng và thu – chi tài chính của các đơn vị trong tỉnh đi vào nề nếp, đúng quy định của Nhà nước. Giao Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thu hồi số tiền sai phạm 446.512.000 đồng do thanh toán vượt khối lượng đối với các công trình đã hoàn thành xong việc quyết toán nộp vào Ngân sách nhà nước; đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh và Quyết định xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh./.  


Phan Thanh Quang (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 23-08-2017)    Các tin liên quan:
  Xử lý kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh (14-08-2017)
  Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 (24-07-2017)
  Thủ tướng ban hành chỉ thị về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (26-05-2017)
  Triển khai thanh tra tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (19-05-2017)
  Xử lý kết quả thanh tra về công tác thẩm định tại Sở Xây dựng (19-05-2017)
     Thông báo

V/v hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật. Chi tiết xem tại đây

V/v triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)