TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động khác
     Thống kê người dùng
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 817421
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Cẩm Hà)

Chiều ngày 04/10, tại Trụ sở của Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 02 cơ quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/8/2016 đến 31/7/2017.

Tham dự hội nghị có đủ các đồng chí lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh. Đồng chí Sô Minh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 

Sau khi nghe đồng chí Đoàn Quang Sáu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh thường trực, thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh trình bày dự thảo báo cáo sơ kết tình hình và kết quả 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 02 cơ quan (từ ngày 01/8/2016 đến 31/7/2017), Hội nghị đã thảo luận, tham gia ý kiến, thống nhất đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp trong thời gian qua tiếp tục được 02 cơ quan triển khai thường xuyên, chủ động, trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau  hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, qua đó góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua thảo luận 02 cơ quan cũng đã thống nhất công tác phối hợp trong thời gian tới tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau đây: 

 

1. Tiếp tục nghiên cứu quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, kết luận chuyên đề liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng để phối hợp tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

 

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng như: Việc thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 19/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 05/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; việc định kỳ rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết tố cáo, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước...

 

3. Tập trung heo dõi, nắm chắc tình hình để phối hợp tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến  hành vi tham nhũng, gây thiệt hại lớn về kinh tế được dư luận xã hội quan tâm...do ngành Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh phát hiện qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

4. Tiếp tục thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, hồ sơ tài liệu, tham khảo ý kiến giữa hai cơ quan về hoạt động công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

 

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Sô Minh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị 02 cơ quan tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và kết quả đạt được qua 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp trong thời gian tới. Quá trình phối hợp, phải tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc, phạm vi, nội dung, phương pháp, trách nhiệm phối hợp đã đề ra trong quy chế, nhất là nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các đồng chí lãnh đạo và các phòng chức năng của 02 cơ quan theo nhiệm vụ đã được phân công phải thường xuyên, chủ động thực hiện tốt các nội dung phối hợp đã được thảo luận thống nhất tại Hội nghị và những nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau  hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan./.      


Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 06-10-2017)    Các tin liên quan:
  Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2020 (23-08-2017)
  Khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách (28-07-2017)
  Sơ kết thi đua Khối các cơ quan Nội chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 (24-07-2017)
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của ngành Thanh tra (11-07-2017)
  Sơ kết hoạt động cơ quan 6 tháng đầu năm 2017 (03-07-2017)
     Thông báo

Tài liệu đánh giá PCTN năm 2017 

/kehoachdanhgiapctn2017.doc;  /decuongbaocao.doc/PL01.doc/PL02.xls/huongdandanh gia(TTCP).doc

Hướng dẫn báo cáo theo yêu cầu của TTCP

/Decuongbaocao.doc; /Mauthongkebaocao.xls

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)