TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động khác
     Thống kê người dùng
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 968220
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 (Ảnh: Phan Trung)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9 tháng 11 hằng năm), ngày 03/11/2017 Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị toàn thể công chức, người lao động cơ quan để quán triệt, phổ biến, tuyên truyền một số văn bản pháp luật của Nhà nước mới ban hành; đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

 
 

Đây là một trong những hoạt động được triển khai nhằm tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 658/KH-TTT ngày 01/11/2017 của Thanh tra tỉnh đã ban hành. Trong đó, thời gian các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật được tổ chức tập trung trong 02 tháng (từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2017), cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017; 

 

 

Tại hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật, công chức, người lao động thuộc Thanh tra tỉnh đã được các thành viên trong Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, cụ thể: đồng chí Đoàn Quang Sáu, Phó Chánh Thanh tra thường trực quán triệt Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ và Chỉ thị về bảo đảm an ninh chính trị trong tình hình mới; đồng chí Nguyễn Xuân sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đồng chí Phan Trung, Phó Chánh Văn phòng phụ trách giới thiệu Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và một số văn bản pháp luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thơm đã yêu cầu công chức, người lao động thuộc Thanh tra tỉnh nêu cao tính gương mẫu, tuân thủ, chấp hành pháp luật, gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật cho người dân thông qua hoạt động nghề nghiệp trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, qua đó góp phần giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ và nhân dân; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp" và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước các cấp”./.


Phan Trung (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 06-11-2017)    Các tin liên quan:
  Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra tỉnh Bình Định (19-10-2017)
  Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh (06-10-2017)
  Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2020 (23-08-2017)
  Khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách (28-07-2017)
  Sơ kết thi đua Khối các cơ quan Nội chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 (24-07-2017)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)