TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động khác
     Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 968212
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa

Ngày 11/12/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo đó, thông tin đối ngoại theo Quy chế này được hiểu là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của tỉnh Bình Định ra thế giới và thông tin về thế giới vào tỉnh Bình Định.

 

Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại bao gồm: Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của công cuộc đổi mới trên địa bàn tỉnh Bình Định; thông tin về tình hình quốc tế, đặc biệt là các nước có quan hệ đối ngoại với tỉnh Bình Định. Giới thiệu, quản bá hình ảnh về vị trí địa lý, con người, lịch sử, văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Định; về lợi thế, tiềm năng phát triển và hợp tác của tỉnh đến cộng đồng quốc tế; thông tin về cơ chế, chính sách đầu tư trong và ngoài nước; xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác quốc tế của tỉnh Bình Định. Phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và các hoạt động thông tin đối ngoại khác của tỉnh Bình Định.

 

Các hoạt động thông tin đối ngoại như: Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Định qua các phương thức hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, địa phương bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; qua hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh; qua việc xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; các sản phẩm truyền thông, các thông tin hoạt động, phát ngôn, sự kiện được đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương; thông qua việc cung cấp thông tin giải thích, làm rõ; thông qua sự kiện tổ chức tại nước ngoài…

 

UBND tỉnh giao trách nhiệm quản lý hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị có liên quan trực tiếp trong công tác tham mưu triển khai các hoạt đông thông tin đối ngoại của tỉnh. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong phạm vi, lĩnh vực quản lý; cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài tỉnh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn mà đơn vị, địa phương quản lý; cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh các nội dung liên quan đến yêu cầu thông tin đối ngoại; xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; phân công tổ chức hoặc cá nhân trực thuộc chịu trách nhiệm thông tin đối ngoại, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, theo dõi; tiến hành sơ, tổng kết và báo cáo định kỳ theo quy định cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông./.


Đào Văn Thi (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 28-12-2017)    Các tin liên quan:
  Gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2017). (22-12-2017)
  Gặp mặt kỷ niệm 72 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (24-11-2017)
  Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 (06-11-2017)
  Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra tỉnh Bình Định (19-10-2017)
  Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh (06-10-2017)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)