TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Giải quyết khiếu nại, tố cáo
     Thống kê người dùng
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 968257
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2018

Kiểm tra, đôn đốc giải quyết KNTC tồn đọng tại UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Trong năm 2017, cáo cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 8.465 lượt công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý 3.263 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh; xem xét, giải quyết 930 vụ khiếu nại và 43 vụ tố cáo, đạt tỷ lệ trên 85% số vụ thuộc thẩm quyền, trong đó đã tập trung rà soát, giải quyết cơ bản dứt điểm nhiều vụ việc công dân tỉnh Bình Định khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp lên các các cơ quan Trung ương tại Thủ đô Hà Nội.

Thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm về số lượng vụ việc phát sinh, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; số vụ đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương trong năm 2017 tăng so với năm 2016. Trong đó, chiếm số lượng nhiều và có nội dung phức tạp, gay gắt, bức xúc nhất vẫn là những khiếu nại có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm, tái định cư cho người dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển kinh    tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, có một số khiếu nại liên quan đến việc thi hành án dân sự; thực hiện chính sách an sinh xã hội; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; tố cáo đảng viên, cán bộ, công chức làm sai chính sách, pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; bao che người bị tố cáo, không xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

 

Nguyên nhân dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo hiện nay có nhiều, nhưng chủ yếu là do cơ chế, chính sách, pháp luật còn có những bất cập, chưa phù hợp thực tế, nhất là trong lĩnh vực đất đai; trong nhiều trường hợp khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng, đòi lại đất cũ, nhưng thiếu cơ chế, chính sách để giải quyết thỏa đáng. Quá trình thực hiện thu hồi đất của dân chưa đúng trình tự, thủ tục, thiếu công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và trong một số trường hợp số tiền bồi thường, hỗ trợ chưa đủ để người dân tạo lập chỗ ở mới tốt hơn. Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương còn bị buông lỏng, để xảy ra nhiều khuyết điểm, sai phạm. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, cấp ủy đảng, chính quyền một số địa phương chưa làm hết trách nhiệm của mình, thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngày từ cơ sở. Có nhiều vụ việc giải quyết chậm, thẩm tra, xác minh sơ sài, thu thập chứng cứ không đầy đủ, kết luận thiếu chính xác, áp dụng pháp luật cứng nhắc, phương án giải quyết thiếu thuyết phục, dân không đồng tình, tiếp tục khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, bọn phản động và phần tử cơ hội lợi dụng tổ chức, kích động, lôi kéo người dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, biến các vụ việc khiếu nại thuần túy trở thành vấn đề chính trị - xã hội phức tạp.

 

Trước thực trạng tình hình nêu trên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

 

Thứ nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp ủy, tổ chức đảng có nghị quyết lãnh đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp chính quyền có kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, từng địa phương; phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, phụ trách. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan nhà nước phải thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ khách quan, làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, kết luận rõ đúng, sai; vận dụng linh hoạt các chính sách, pháp luật, đề ra phương án giải quyết phù hợp, có lý, có tình, bảo đảm dứt điểm được vụ việc ngay trong lần giải quyết lần đầu; hạn chế tốt đa tình trạng kéo dài, khiến công dân bức xúc, khiếu kiện vượt cấp. 

 

Thứ hai, các cơ quan nhà nước phải củng cố và chấn chỉnh công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác tiếp dân. Việc tiếp công dân phải gắn với yêu cầu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết, trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân. Những vụ việc phức tạp, các đồng chí lãnh đạo phải đích thân tiếp dân, đối thoại công khai, dân chủ với dân và trực tiếp chỉ đạo giải quyết với tinh thần "giải quyết để bảo đảm yên dân chứ không giải quyết xong việc". Khi xảy ra khiếu kiện đông người. vượt cấp thì các cơ quan nhà nước phải tăng cường sự phối hợp để tiếp dân; vận động, thuyết phục, tổ chức đưa công dân trở về địa phương, đồng thời, có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, tái khiếu kiện. 

 

Thứ ba, chỉ đạo tăng cường thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thủ trưởng và cán bộ, công chức có trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới, tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp; chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thấp; không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên...Qua thanh tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với các trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối thì phải tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật. 

 

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo của công dân hiện nay như: đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách, thực hiện chính sách xã hội. Tiếp tuc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng nhằm tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, hài hòa, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội và góp phần chủ động hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân./. 


Đoàn Quang Sáu (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 29-12-2017)    Các tin liên quan:
  Thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu kiện đông người tại Thủ đô Hà Nội (31-07-2017)
  Kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh về việc phối hợp với Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân (19-04-2017)
  Thanh tra tỉnh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 (11-11-2016)
  Tiếp tục quan tâm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân (26-10-2016)
  Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của Ông Võ Văn Hạnh (30-03-2016)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)