TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động thanh tra
     Thống kê người dùng
  Đang online:               2
  Số lượt truy cập: 968191
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra lĩnh vực đất đai
Năm 2017, các cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiến hành thanh tra, phát hiện nhiều khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra

Thực hiện Kế hoạch thanh tra được duyệt và chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, trong năm 2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Định đã tiến hành 18 cuộc thanh tra hành chính trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tại 32 cơ quan, đơn vị, địa phương, phát hiện 17 cơ quan, đơn vị, địa phương có khuyết điểm, sai phạm; trong đó sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 2.510 triệu đồng và 1.649.313 m2 đất các loại. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý thu hồi về cho Nhà nước 2.510 triệu đồng và 12.170 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý hình thức khác (thu hồi về cho đơn vị; đưa vào quản lý, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm có hiệu quả; chỉnh lý hồ sơ thủ tục quản lý, sử dụng đất đúng quy định của pháp luật và hiện trạng sử dụng…) 1.637.143 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính đối với 08 tập thể và 18 cá nhân có khuyết điểm, sai phạm. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường qua tiến hành 07 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực đất đai tại hàng chục lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 06 trường hợp với số tiền 109 triệu đồng. Từ kết quả kiểm tra, thanh tra cho thấy công tác quản lý, sử dụng đất đai tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là ở cấp cơ sở còn để xảy ra không ít khuyết điểm, sai phạm, phổ biến nhất là những khuyết điểm, sai phạm sau: 

 

Một là, Một số đơn vị, chính quyền cơ sở buông lỏng công tác quản lý đất đai để nhân dân lấn, chiếm, sử dụng đất trái pháp luật. Cụ thể như: Thanh tra tỉnh thanh tra việc sử dụng đất rừng do UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty PISICO quản lý, sử dụng tại huyện Vân Canh, phát hiện một số xã buông lỏng quản lý để nhân dân lấn chiếm đất rừng trái phép với tổng diện tích 502.270 m2. Huyện Phù Cát thanh tra tại các xã Cát Hanh, Cát Khánh, Cát Tân, phát hiện một số tổ chức, cá nhân lấn, chiếm trái phép 13.073 m2 đất các loại. Huyện Hoài Ân thanh tra tại UBND xã Ân Đức, phát hiện một số tổ chức, cá nhân lấn, chiếm trái phép với diện tích 6.046 m2 đất các loại. Huyện Tây Sơn thanh tra các xã Tây Bình, Tây Phú và thị trấn Phú Phong, phát hiện một số tổ chức, cá nhân lấn, chiếm trái phép với diện tích 765 m2 đất các loại. 

 

Hai là, Một số cơ quan, đơn vị, địa phương dho thuê đất sai quy định.Cụ thể như: UBND xã Tây Phú và thị trấn Phú Phong cho một số tổ chức thuê đất công ích sai quy định với tổng diện tích 205.655 m2, qua thanh tra buộc đơn vị chấm dứt hợp đồng và tổ chức quản lý, sử dụng bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Huyện Hoài Nhơn thanh tra tại thị trấn Tam Quan, phát hiện UBND thị trấn cho thuê đất công ích sai quy định với diện tích 14.084 m2, qua thanh tra đã xử lý thu hồi 12.170 m2, buộc chấm dứt hợp đồng cho thuê sai quy định 1.914m2

 

Ba là, Một số cơ quan, đơn vị, địa phương giao đất sai đối tượng, sử dụng đất không đúng mục đích, bỏ hoang hóa.Cụ thể như: Thanh tra tỉnh thanh tra việc sử dụng đất rừng do UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty PISICO quản lý, sử dụng tại huyện Vân Canh, phát hiện một số xã giao đất sai đối tượng với tổng diện tích 104.000 m2 đất lâm nghiệp; đơn vị bỏ hoang hóa, không đưa vào sử dụng với tổng diện tích 52.500 m2 đất lâm nghiệp. Huyện Phù Cát thanh tra tại các xã Cát Hanh, Cát Khánh, Cát Tân, phát hiện một số tổ chức, cá nhân sử dụng sai mục đích với tổng diện tích 22.182 m2 đất các loại. Huyện Hoài Ân thanh tra tại UBND xã Ân Đức, phát hiện một số trường hợp sử dụng sai mục đích với tổng diện tích 15.374 m2 đất các loại.

 

Ngoài các khuyết điểm, sai phạm phổ biến nêu trên, qua thanh tra cũng đã phát hiện một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế, sai phạm khác trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai như: Không thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước khi được giao quyền sử dụng đất; thực hiện kế hoạch sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch, thời gian thực hiện kéo dài so với quy định; công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là sai phạm đối với đất công ích còn xảy ra nhiều nơi; giải quyết thủ tục hành chính đối với các hồ sơ về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền tài sản khác gắn liền với đất còn chậm so với thời hạn quy định; công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai còn nhiều hạn chế, vướng mắc; xử lý các tồn tại về lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép kéo dài, thiếu kiên quyết, không dứt điểm; xác định nguồn gốc đất không đúng thực tế sử dụng đất như sai tên chủ sử dụng, sai thời gian sử dụng đất; chưa lập bộ để quản lý, sử dụng đất có hiệu quả; chưa kịp thời chỉnh lý biến động đất đai, chậm thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định…

 

Thực hiện Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thanh tra xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai của UBND tỉnh Bình Định theo Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016, theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, trong năm 2018, Thanh tra nhiều huyện, thị xã, thành phố đã có kế hoạch tiếp tục tăng cường thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai nhằm phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm, góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn./,  


Đào Văn Thi (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 09-01-2018)    Các tin liên quan:
  Công bố quyết định thanh tra tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh (02-01-2018)
  Thanh tra ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại huyện Hoài Nhơn (06-10-2017)
  Thanh tra toàn diện việc sử dụng đất, cho thuê đất tại Khu Công nghiệp Phú Tài và Khu Công nghiệp Long Mỹ (12-09-2017)
  Xử lý kết quả thanh tra tại Ban Quản lý DAĐT&XD huyện An Lão (23-08-2017)
  Xử lý kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh (14-08-2017)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)