TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động thanh tra
     Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 968206
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018

Hội nghị tại điểm cầu Bình Định (Ảnh: Phan Trung)

Sáng ngày 16/01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hà Nội, có các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Thanh tra các bộ, ngành. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Thanh tra, các phòng thuộc Thanh tra các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Thanh tra một số sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Bình Định, có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra một số sở, ngành và Thanh tra thành phố Quy Nhơn.

 

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

Về công tác thanh tra, toàn ngành đã triển khai 7.539 cuộc thanh tra hành chính và  237.284 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 67.754 tỷ đồng, 17.586 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 43.321 tỷ đồng, 4.941 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 24.253 tỷ đồng, 12.645 ha đất; ban hành 148.026 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.924 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.093 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

 

 

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn ngành đã tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tổ chức tiếp 415.383 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 306.519 đơn thư, trong đó có 62.269 đơn khiếu nại, 20.628 đơn tố cáo với 30.324 vụ việc thuộc thẩm quyền. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 25.519/30.324 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 84,2%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân 173 tỷ đồng, 36 ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.437 người, kiến nghị xử lý hành chính 333 người, số người đã bị xử lý hành chính là 216 người.

 

 

Về công tác phòng, chống tham nhũng, các ngành, các cấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã tổ chức 72.950 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 3.179.797 lượt người, phát hành 250.094 cuốn sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng; thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 đối với1.113.422 lượt cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác 11.122 cán bộ, công chức, viên chức; xử lý 20 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 02 người đã bị xử lý hình sự; 14 người bị xử lý kỷ luật hành chính. Qua hoạt động thanh tra, giải quyết quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện 87 vụ việc với 123 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.

 

 

Về công tác xây dựng ngành, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; công tác xây dựng thể chế, văn bản pháp luật; thông tin tuyên truyền; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao từng bước năng lực tổng thể của toàn ngành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

 

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong năm qua. Đó là, vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra và với kiểm tra, kiểm toán. Một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; hoặc còn để kéo dài, nhất là thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm, đòi hỏi tiến độ nhanh để phục vụ yêu cầu quản lý và công khai; một số cuộc thanh tra chất lượng thanh tra chưa cao, biện pháp xử lý chưa rõ. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số nơi chưa cao; một số địa phương có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Công tác phòng, chống tham nhũng tại cácbộ, ngành,địa phương còn yếu,chưa đồng đều. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai thiếu đồng bộ, kiểm tra đánh giá không thường xuyên nên tác dụng phòng ngừa còn hạn chế. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế vi phạm.

 

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua. Với nỗ lực quyết tâm của mình, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Trên các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ mặt còn hạn chế như: Việc ban hành một số cuộc thanh tra còn chậm; chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, việc xử lý vi phạm còn chưa kịp thời, nghiêm chỉnh, nhất là xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức vi phạm; kết quả xử lý sau thanh tra có nhiều tiến bộ nhưng tỷ lệ thu hồi, xử lý về tiền, tài sản, đất đai chưa đạt được yêu cầu đề ra; công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC vẫn còn tồn tại, hạn chế; số vụ khiếu nại có xu hướng giảm nhưng số vụ đông người lại tăng lên;  tỷ lệ giải quyết các vụ KN, TC thuộc thẩm quyền còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao, kết quả phát hiện tham nhũng qua thanh tra còn hạn chế; tổ chức bộ máy còn một số bất cập chưa phát huy được hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra, KNTC và PCTN.

 

 

Về nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tập trung cao cho công tác xây dựng thể chế, phối hợp tốt các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về chính sách pháp luật và hoạt động ngành thanh tra; triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, quan tâm tiếp dân gắn với xem xét giải quyết kịp thời đúng pháp luật, phù hợp với thực tế; tiếp tục, triển khai kế hoạch phối hợp, xử lý giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đồng thời tập trung phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc tham nhũng; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động của Chính phủ về PCTN; tăng cường đôn đốc kiểm tra thanh tra về việc thực hiện pháp luật về PCTN; tăng cường quản lý nhà nước và hoàn thiện hệ thống thể chế trên các lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo, PCTN nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, đầy đủ cho hoạt động của ngành thanh tra hiệu quả; tăng cường phối hợp trong ngành với các ngành liên quan tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện kết luận và xác định các biện pháp xử lý; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; tăng cường ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo hoạt động thanh tra; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thanh tra, đặc biệt phải xây dựng đội ngũ thanh tra gương mẫu, đạo đức, chính trực, trung thành, giữ vững đoàn kết nội bộ. 

 

 

Trong dịp này, Hội nghị đã công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ( gồm: Huân chương độc lập hạng ba cho 01 cá nhân, HCLĐ hạng nhì cho 01 cá nhân, HCLĐ hạng ba cá nhân cho 06, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 04 cá nhân)./.


Phan Trung (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 16-01-2018)    Các tin liên quan:
  Phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra lĩnh vực đất đai (09-01-2018)
  Công bố quyết định thanh tra tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh (02-01-2018)
  Thanh tra ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại huyện Hoài Nhơn (06-10-2017)
  Thanh tra toàn diện việc sử dụng đất, cho thuê đất tại Khu Công nghiệp Phú Tài và Khu Công nghiệp Long Mỹ (12-09-2017)
  Xử lý kết quả thanh tra tại Ban Quản lý DAĐT&XD huyện An Lão (23-08-2017)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)