TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động khác
     Thống kê người dùng
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 968242
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Quang cảnh Hội nghị

Chiều ngày 19/01/2018, tại Trụ sở làm việc của cơ quan, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan; lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng và Thanh tra viên chính của Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Hội nghị đánh giá, trong năm 2017, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã phấn đấu khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, các ngành ở địa phương tập trung triển khai thực hiện kế hoạch được duyệt và các nhiệm vụ đột xuất đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 

 

Công tác thanh tra được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát kế hoạch được duyệt, đồng thời đã triển khai nhiều cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy đảng và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Toàn ngành đã thực hiện 91 cuộc thanh tra hành chính; 33 cuộc thanh tra trách nhiệm; 285 cuộc thanh tra chuyên ngành theo đoàn và 1.871 lượt thanh tra chuyên ngành độc lập; phát hiện sai phạm về kinh tế 19.753 triệu đồng và 1.540.896 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 7.179 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 21 tập thể, 56 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra xử lý 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 2.838 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 59 tổ chức và 2.779 cá nhân với số tiền phạt 8.819 triệu đồng. 

 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trách nhiệm giải quyết những vụ việc bức xúc, phức tạp, đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp, liên quan công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư phục vụ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, sâu sát. Trong năm 2017, toàn ngành thanh tra của tỉnh đã tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành tổ chức tiếp 8.465 lượt công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý 3.263 vụ việc khiếu nại, tố cáo; xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 930/1.091 vụ khiếu nại (đạt 85,24%) và 43/49 vụ tố cáo (đạt 87,76%). Trong đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo rà soát, xem xét, giải quyết cơ bản dứt điểm những vụ việc công dân tỉnh Bình Định khiếu kiện kéo dài, vượt cấp lên các các cơ quan Trung ương tại Thủ đô Hà Nội.

 

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được toàn ngành chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phổ biến quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ. Qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo của công dân đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế và tham nhũng; đồng thời đã chú trọng kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót về cơ chế, chính sách và trong công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

 

Công tác xây dựng ngành được chú trọng thực hiện thường xuyên, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra, góp phần nâng cao từng bước năng lực, hiệu quả hoạt động của toàn ngành.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Báo cáo của Thanh tra tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017. Đó là: Tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp vẫn còn xảy ra. Một số cuộc thanh tra còn kéo dài; chất lượng, hiệu quả chưa cao so với yêu cầu; biện pháp xử lý chưa thật kiên quyết. Một số ngành, địa phương giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn kéo dài; chưa bảo đảm trình tự thủ tục quy định; không dứt điểm được vụ việc. Công tác tiếp công dân, nhất là ở cấp cơ sở còn hình thức; chưa gắn với kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số ngành, địa phương chưa thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả có mặt còn hạn chế. Số vụ việc tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn ít. Số lượng, chất lượng đội ngũ công chức thanh tra của một số ngành, địa phương còn có mặt bất cập so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị và chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Thanh tra từng ngành, địa phương liên hệ với thực tiễn hoạt động của đơn vị trong năm 2017 để nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục tốt những tồn tại, hạn chế như đã nêu, đồng thời phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới hoạt động, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra năm 2018 với những giải pháp chủ yếu sau: 

 

Một là, Tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt ngay từ đầu năm với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, bám sát kế hoạch được duyệt; đồng thời chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy đảng, chính quyền giao. Các cuộc thanh tra phải tiến hành đúng thời hạn, đúng quy trình thủ tục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lắp, nhất là đối với các doanh nghiệp. Việc kết luận, kiến nghị xử lý kết quả thanh tra phải kịp thời, kiên quyết, công khai minh bạch, đúng chính sách, pháp luật và phù hợp với các khuyết điểm, sai phạm đã phát hiện; những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng phải chuyển ngay cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Chú trọng thực hiện thường xuyên công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý thanh tra để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả xử lý sau thanh tra đạt được chỉ tiêu đã đề ra, trong đó kết quả xử lý thu hồi về kinh tế phấn đấu đạt tỷ lệ từ 80% trở lên. 

 

Hai là, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung xem xét, đề xuất giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, bảo đảm dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là vụ việc phức tạp, đông người mới phát sinh và những vụ việc tồn đọng kéo dài, vượt cấp. Năm 2018, phấn đấu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ từ 85% trở lên. 

 

Ba là, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng trọng năm 2018; trọng tâm là việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 126/NQ/CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Gắn với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với yêu cầu phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc có liên quan đến hành vi tham nhũng; chú trọng nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản qua xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

 

Thứ tư là, chủ động đề xuất Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức, bảo đảm biên chế, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra. Từng cơ quan thanh tra phải quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của ngành, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các quy định về công khai minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động thanh tra. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2018.

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thanh tra tỉnh cũng đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017./.


Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 19-01-2018)    Các tin liên quan:
  Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (04-01-2018)
  Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh (28-12-2017)
  Gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2017). (22-12-2017)
  Gặp mặt kỷ niệm 72 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (24-11-2017)
  Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 (06-11-2017)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)