TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động khác
     Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 968247
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2018
Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018 và Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định, Thanh tra tỉnh thông báo tuyển dụng 05 chỉ tiêu công chức vào làm việc tại cơ quan Thanh tra tỉnh, cụ thể như sau:

 

STT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Vị trí việc làm

Mã ngạch công chức

Số lượng cần tuyển

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Ngoại ngữ

Tin học

1

Thanh tra kinh tế xã hội

01.003

1

Đại học

Kinh tế học

Bậc 2

Cơ bản

2

01.003

1

Đại học

Tài chính - Ngân hàng

Bậc 2

Cơ bản

3

Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo

01.003

1

Đại học

Kinh tế xây dựng

Bậc 2

Cơ bản

4

01.003

1

Đại học

Luật Kinh doanh

Bậc 2

Cơ bản

5

Hành chính tổng hợp

01.003

1

Đại học

Lưu trữ và Quản trị văn phòng

Bậc 2

Cơ bản

        

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức do Sở Nội vụ phát hành (địa chỉ: số 180 đường Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Thí sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển, nếu khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. (Lưu ý: Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng, nếu vi phạm sẽ bị hủy kết quả).

 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Bắt đầu lúc 7h00 ngày 10/3/2018 và kết thúc lúc 17h00 ngày 10/4/2018 (nộp trong giờ hành chính).

 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Thanh tra tỉnh Bình Định, số 62A đường Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

(Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, thành phần hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định được đăng tải trên Trang thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, địa chỉ: ubndbinhdinh.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: snv.binhdinh.gov.vn).

 

Trên đây là thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018 của Thanh tra tỉnh, nếu có vấn đề chưa rõ, các tổ chức, cá nhân liên hệ với Thanh tra tỉnh (qua Văn phòng Thanh tra tỉnh, địa chỉ: số 62A đường Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại: 0256.3522585) để được hướng dẫn cụ thể./. 


Phan Trung (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 08-03-2018)    Các tin liên quan:
  Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công chức năm 2018 (29-01-2018)
  Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 (22-01-2018)
  Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (19-01-2018)
  Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (04-01-2018)
  Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh (28-12-2017)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)