Thanh tra tỉnh Bình Định
  TRANG CHỦ    
     Thống kê người dùng
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 848229
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
 
Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 – 2020
Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 – 2020
Đại hội Chi bộ 5 hniệm kỳ 2017 - 2020
Đại hội Chi bộ 5 hniệm kỳ 2017 - 2020
ĐH Chi bộ Văn phòng NK 2017 - 2020
ĐH Chi bộ Văn phòng NK 2017 - 2020
Đại hội Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2017 - 2020
Đại hội Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2017 - 2020
Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2020
Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2020
Hoi thao 2014 (bongda)
Hoi thao 2014 (bongda)
Hoi thao 2014
Hoi thao 2014
Hội thao Thanh tra các tỉnh DHMT năm 2014
Hội thao Thanh tra các tỉnh DHMT năm 2014
Khai mạc Hội thao Thanh tra các tỉnh DHMT năm 2014
Khai mạc Hội thao Thanh tra các tỉnh DHMT năm 2014
Đại hội Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2015
Đại hội Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2015
Đại hội Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2015
Đại hội Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2015
Đại hội Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2015
Đại hội Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2015
Đại hội Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2015
Đại hội Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2015
Đại hội Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2015
Đại hội Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2015
Đại hội công đoàn
Đại hội công đoàn
Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh
Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh1
     Thông báo

Tài liệu đánh giá PCTN năm 2017 

/kehoachdanhgiapctn2017.doc;  /decuongbaocao.doc/PL01.doc/PL02.xls/huongdandanh gia(TTCP).doc

Hướng dẫn báo cáo theo yêu cầu của TTCP

/Decuongbaocao.doc; /Mauthongkebaocao.xls

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)