Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 10/2023/TT-BNV 26/06/2023 Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội
2 59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử
3 55/2022/NĐ-CP 23/08/2022 Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
4 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
5 979/QĐ-TTg 12/08/2022 Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"
6 12/2022/TT-BTTTT 12/08/2022 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của NĐ 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ
7 51/2022/TT-BTC 11/08/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định mục lục NSNN
8 977/QĐ-TTg 11/08/2022 Quyết định phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"
9 50/2022/TT-BTC 11/08/2022 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng
10 964/QĐ-TTg 10/08/2022 Quyết định phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
11 18/2022/TT-BCA 20/04/2022 Thông tư quy đinh quy trình thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân
12 34/2021/TT-BYT 31/12/2021 Thông tư quy định tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế
13 .36/2021/TT-BLĐTBXH 31/12/2021 Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
14 134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 59/2019/NĐ-CP về Luật PCTN
15 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC
16 04/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân
17 05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh
18 06/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
19 07/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
20 87/20218/NĐ-CP 29/09/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
21 85/2021/NĐ-CP 25/09/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013.NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
22 78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế
23 73/2021/TT-BCA 29/06/2021 Thông tư Quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
24 23/2021/QĐ-UBND 16/06/2021 Quyết định ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ ngành Thanh tra
25 59/2021/TT-BCA 15/05/2021 Thông tư Quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021
26 02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
27 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân
28 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu
29 133/2020/NĐ-CP 09/11/2020 Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về Luật THADS
30 132/2020/NĐ-CP 05/11/2020 Nghị định 132/2020/NĐ-CP Quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
31 88/2020/TT-BTC 30/10/2020 Thông tư 88/2020/TT-BTC quy định về hóa đơn điện tử
32 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập
33 29/2020/TT-BTTTT 28/10/2020 Thông tư 29/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp chuyên ngành CNTT
34 123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ
35 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
36 125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
37 126/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Quản lý thuế
38 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
39 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý cán bộ, công chức, viên chức
40 113/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định 113/2020/NĐ-CP quy định về thẩm định thiết kế xây dựng
41 90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
42 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
43 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
44 01/2020/NĐ-CP 01/01/2020 Nghị định 01/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 84 về giám sát và đánh giá đầu tư
45 724/CĐ-TTg 17/06/2019 Công điện về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
46 02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
47 01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
48 01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
49 09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Quy định chế độ báo cáo của các cơ quan nhà nước
50 02/CT-TTg 23/01/2019 Chỉ thị v/v tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chí phủ trong hoạt động cơ quan nhà nước

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 190 | lượt tải:24

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 451 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 359 | lượt tải:88

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 514 | lượt tải:81

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 268 | lượt tải:73

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 190 | lượt tải:24

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 451 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 359 | lượt tải:88

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 514 | lượt tải:81

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 268 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập166
  • Máy chủ tìm kiếm52
  • Khách viếng thăm114
  • Hôm nay25,762
  • Tháng hiện tại753,047
  • Tổng lượt truy cập13,803,097
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây