Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương

Thứ hai - 22/08/2022 09:43
Ngày 19.8, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương, do đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ cơ quan Nội chính thuộc Ban Nội chính Trung ương làm Phó Trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Bình Định về kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh P.T)
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh P.T)
          Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh và lãnh đạo các phòng có liên quan thuộc Thanh tra tỉnh. 
 
          Theo báo cáo tại buổi làm việc, để triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-4-2014 và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, Thanh tra tỉnh đã tham cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 23/4/2019 thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 42 Văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; thành lập nhiều Đoàn công tác liên ngành ra Hà Nội để đối thoại, vận động và đưa công dân trên địa bàn tỉnh tập trung đeo bám khiếu kiện dài ngày, tại các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hà Nội về lại địa phương.

          Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu giải quyết 572 vụ khiếu nại, 58 vụ tố cáo. Kết quả giải quyết 564/572 vụ khiếu nại (tỷ lệ 98,60%) và 57/58 vụ tố cáo (tỷ lệ 98,27%). Qua giải quyết khiếu nại đã kiến nghị khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 17.695 triệu đồng và 11.828 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 873 triệu đồng và 100 m2 đất các loại. Qua giải quyết tố cáo, các cấp, các ngành đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý, củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những cơ quan, đơn vị có phát sinh đơn thư tố cáo; kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước 13.615 triệu đồng; trả lại cho cá nhân 80m 2 đất các loại; chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

          Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện đúng thẩm quyền, đảm bảo về mặt hình thức, trình tự thủ tục theo quy định. Công tác kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch. Quá trình giải quyết các vụ việc đã chú trọng thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với công dân, vận dụng linh hoạt, phù hợp các chính sách, pháp luật để bảo đảm giải quyết dứt điểm vụ việc. Việc tổ chức đối thoại, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đảm bảo theo quy định về trình tự, thủ tục, hình thức, nội dung. Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại đều được công khai theo quy định. Kết luận nội dung tố cáo được ban hành đúng hình thức, đầy đủ nội dung theo quy định; việc công khai kết luận nội dung tố cáo, gửi kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo và thông báo về kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo đúng theo quy định, đảm bảo không tiết lộ thông tin về người tố cáo và bảo vệ bí mật nhà nước.

          Về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, qua kiểm tra, rà soát, có 22 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài đưa vào theo dõi, chỉ đạo giải quyết. Kết quả đã giải quyết dứt điểm 10 vụ việc, còn 12 vụ việc đã 8 giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn đến nhiều nơi ở Trung ương và địa phương hoặc đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để khiếu nại kéo dài. Từ năm 2017 đến nay, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại nhiều lần và ban hành văn bản trả lời không xem xét lại nội dung khiếu nại, thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại; chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh thường xuyên đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấp hành các Quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền, nhưng công dân vẫn không chấp hành và tiếp tục khiếu nại kéo dài.

          Đối với công tác bảo vệ người tố cáo theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, việc giữ bí mật thông tin và bảo vệ người tố cáo đảm bảo thực hiện đúng quy định. Thanh tra tỉnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp, bảo vệ người tố cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trả thù, trù dập người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra việc người tố cáo bị trả thù, trù dập. Khi giải quyết các vụ việc tố cáo có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra tỉnh đã kịp thời tham mưu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Trong số 58 vụ việc tố cáo Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất giải quyết, không có trường hợp nào người tố cáo yêu cầu được bảo vệ. Quá trình giải quyết các vụ việc tố cáo chưa phát hiện tình trạng người tố cáo, phản ánh, tố giác bị trả thù, trù dập.
 
          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ cơ quan Nội chính thuộc Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao kết quả công tác tham mưu và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Thanh tra tỉnh, điển hình là việc Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó, thành viên Tổ công tác là đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nơi có vụ việc khiếu nại, tố cáo và đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tổ công tác theo Quyết định số 560/QĐ-UBND có Tổ giúp việc gồm có: Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng; Trưởng phòng Phòng Thanh tra 3, Thanh tra tỉnh làm Tổ Phó; các thành viên là công chức các sở ngành: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Tiếp công dân tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị; chú trọng công tác đối thoại trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa tình trạng tập trung khiếu kiện đông người kéo ra Hà Nội, đồng thời tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng của các ngành, các cấp ở địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giải thích rõ thêm một số nội dung có liên quan về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm tra cũng như kết luận của đồng chí chủ trì để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: P.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 55 | lượt tải:6

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 307 | lượt tải:68

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 248 | lượt tải:67

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 251 | lượt tải:53

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 179 | lượt tải:58
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập108
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay11,234
  • Tháng hiện tại827,907
  • Tổng lượt truy cập8,843,222
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây