Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023

Thứ hai - 16/01/2023 10:45
Sáng ngày 12/01/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thơm và Chủ tịch Công đoàn Thanh tra tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có các Phó Chánh Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức, người lao động thuộc Thanh tra tỉnh.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, báo cáo kết quả công tác công đoàn, báo cáo công khai tình hình sử dụng kinh phí cơ quan năm 2022.

Báo cáo kết quả công tác cơ quan năm 2022 cho thấy, Thanh tra tỉnh đã bám sát kế hoạch thanh tra được duyệt, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, đã thực hiện 12 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và 03 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 60 đơn vị. Đã ban hành Kết luận thanh tra 09 cuộc; phát hiện vi phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý thu hồi về cho Nhà nước 8.297 triệu đồng và 12.046 m2 đất các loại; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 02 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã tăng cường chỉ đạo ngành Thanh tra tập trung tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp, các ngành đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư; kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, có tính khả thi các KNTC thuộc thẩm quyền. Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 382 đơn, khiếu nại, tố cao, kiến nghị, phản ánh; tiến hành kiểm tra, xác minh, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền 85/97 vụ khiếu nại (đạt tỷ lệ 87,63%) và 05/05 vụ tố cáo (đạt tỷ lệ 100%). Qua giải quyết KNTC, đã kiến nghị khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 5.663 triệu đồng và 810 m2 đất các loại, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý, củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những cơ quan, đơn vị có phát sinh đơn thư tố cáo. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được triển khai thực hiện thường xuyên, trong năm đã xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo về công tác PCTN; tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng,  thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập hàng năm và kê khai bổ sung năm 2021, năm 2022, tổ chức xác minh tài sản, thu nhập đối với 18 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan có chức năng trong công tác PCTN.

Tổng kết công tác Công đoàn và phong trào thi đua yêu nước năm 2022 cho thấy, hoạt động công đoàn trong năm đã bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng ủy Thanh tra tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Chấp hành công đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia giám sát thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của công chức, người lao động cũng như tổ chức tốt các hoạt động văn thể mỹ, vận động đoàn viên đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hiến máu nhân đạo, đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết; tiếp tục thực hiện tốt quy chế kết nghĩa với đồng bào dân tộc, trong năm đã tổ chức 03 đợt đi thăm hỏi, tặng quà cho bà con nhân thôn 5, xã An Vinh, huyện An Lão, với tổng số tiền và quà trên 41 triệu đồng; toàn thể công chức, người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tích cực trong công tác, phấn đấu thi đua thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022.

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều đồng tình với nội dung được nêu trong các báo cáo. Bên cạnh đó, một số ý kiến kiến nghị cần tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc chấp hành giờ giấc làm việc, yêu cầu công chức, người lao động nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, văn phòng điện tử trong việc lập hồ sơ công việc, tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn thể mỹ, xây dựng phòng họp trực tuyến của cơ quan,…. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”, vận động công chức và người lao động thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, đảm bảo làm việc hiệu quả, chấp hành nội quy, quy chế làm việc, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng ngành Thanh tra của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thơm biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của cơ quan Thanh tra tỉnh trong năm 2022. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành được tổ chức triển thực hiện đạt được kết quả khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra và tăng cao so với năm 2021. Kết quả hoạt động năm 2022, cơ quan Thanh tra tỉnh được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Thanh tra tỉnh được đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được những thành tích như vậy là do ngay từ đầu năm cơ quan đã đề ra chương trình, kế hoạch đúng với tình hình thực tế, cùng với đó là quyết tâm cao thực hiện kế hoạch; tổ chức điều hành sát sao, kịp thời và có hiệu quả; tạo được sự đoàn kết nhất trí đồng thuận trong nội bộ, quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ.

Về nhiệm vụ năm 2023, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các phòng thuộc Thanh tra tỉnh căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 25/11/2022, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, khẩn trương triển khai ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất được giao, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với phương châm “lấy phòng là chính, từ xa, từ sớm, từ cơ sở”. Về công tác giải quyết KNTC, tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đạt tỷ lệ 85% trở lên và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ 90% trở lên; tiếp tục rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chỉnh phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng từ khâu tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công tác xây dựng ngành, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh tra sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ lãnh đạo quản lý; thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; sử dụng có hiệu quả biên chế năm 2023 được giao. Theo dõi, phối hợp hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra một số huyện, sở, ban, ngành... Đồng chí yêu cầu công chức, người lao động cố gắng thực hiện cho được 04 mục tiêu mà tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh đề ra trong năm 2023, đó là: Cơ quan, Đảng bộ, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nội bộ đoàn kết; công chức, người lao động giữ vững phẩm, chất đạo đức tốt, không có ai bị kỷ luật; đời sống công chức, người lao động ổn định và phát triển. Hội nghị nhất trí 100% thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023.

Tại Hội nghị cũng đã công bố các quyết định và trao tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác năm 2022.
k
Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh (đứng giữa) tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân./.

Tác giả bài viết: Phan Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 192 | lượt tải:25

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 457 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 363 | lượt tải:88

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 522 | lượt tải:82

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 272 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập127
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay28,095
  • Tháng hiện tại825,862
  • Tổng lượt truy cập13,875,912
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây