UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu - 28/05/2021 11:03
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 26/5/2021 về thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư, Trưởng BCĐTW về PCTN
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư, Trưởng BCĐTW về PCTN
Việc ban hành kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Văn bản số 652/VPCP-V.I ngày 26/3/2021, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch vững mạnh, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai kế hoạch phải gắn với việc tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 16/5/2019 về triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23/8/2019 thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/9/2019 thực hiện Đề án phố biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 20/01/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải gương mẫu, quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng tại từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp để bảo đảm đến cuối năm 2021 đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bình Định”.

Thứ hai, thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, định mức, tiêu chuẩn thuộc phạm vi quản lý, nhất là trên các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng, lãng phí.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thứ tư, tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc thanh tra trong kế hoạch thanh tra được duyệt năm 2021; kịp thời chỉ đạo tiến hành thanh tra đột xuất, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, nhất là những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống lãng phí, tiêu cực.

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, bảo đảm hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng đã đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với tỉnh hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị mình, định kỳ báo cáo UBND tỉnh; giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch của UBND tỉnh, đồng thời giúp UBND tỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định./.

Tác giả bài viết: Đào Văn Thi (Thanh tra tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 192 | lượt tải:25

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 457 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 363 | lượt tải:88

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 522 | lượt tải:82

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 272 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập111
  • Máy chủ tìm kiếm53
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay25,249
  • Tháng hiện tại823,016
  • Tổng lượt truy cập13,873,066
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây