TRANG CHỦ
     Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 980428
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
 

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
  Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2018
  Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh năm 2018
  UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019
 
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018
Ngày 18/01/2019, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của ngành thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
     Hình ảnh hoạt động
 
              Hoạt động thanh tra
Triễn khai thanh tra tại Công ty Cổ phần CVCX&CSĐT Quy Nhơn
Ngày 18/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã có Quyết định số 711/QĐ-TTT về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu – chi tài chính tại Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.
 
  Thị xã An Nhơn hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra năm 2018
  Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019
  Xử lý kết quả thanh tra tại huyện Hoài Nhơn
              Giải quyết khiếu nại, tố cáo
UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Luật Tố cáo năm 2018
Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt, triển khai Luật Tố cáo năm 2018. Đồng chí Phan Cao Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
  Đề cương giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018
  Tập huấn sử dụng phần mềm "Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo"
  Kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận giải quyết khiếu nại của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
              Phòng, chống tham nhũng
Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh năm 2018
Ngày 11/01/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp số 04-QCPH/BNCTU-TTRBĐ ngày 17/7/2015 giữa 02 cơ quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018.
 
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
  UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019
  Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập của công chức năm 2018
              Hoạt động khác
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018
Ngày 18/01/2019, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của ngành thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2018
  Chi bộ Văn phòng và Chi bộ 2 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
  Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)