TRANG CHỦ
     Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 1031029
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
 

  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay một số nhiệm vụ trong giải quyết TTHC
  UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, thi hành Luật PCTN năm 2018
  Ban Thường vụ ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về bảo vệ người tố cáo
  Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra
Ngày 17/5/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 769/CT-TCP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
     Hình ảnh hoạt động
 
              Hoạt động thanh tra
Công bố quyết định thanh tra tại thị xã An Nhơn
Ngày 14/02/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-TTT về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính – ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại UBND thị xã An Nhơn.
 
  Một số giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019
  Triễn khai thanh tra tại Công ty Cổ phần CVCX&CSĐT Quy Nhơn
  Thị xã An Nhơn hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra năm 2018
              Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ban Thường vụ ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về bảo vệ người tố cáo
Ngày 23/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
  Tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2019
  Bộ Chính trị ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân
  UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Luật Tố cáo năm 2018
              Phòng, chống tham nhũng
UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, thi hành Luật PCTN năm 2018
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, ngày 16/5,2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về triển khai, thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.
 
  Ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018
  Sở Tài chính hoàn thành việc minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
              Hoạt động khác
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra
Ngày 17/5/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 769/CT-TCP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
 
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay một số nhiệm vụ trong giải quyết TTHC
  Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập
  Thanh tra tỉnh thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả
     Thông báo

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Chống rác thải nhựa". Chi tiết kế hoạch xem tại đây

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Đảng bộ tình Bình Định" Chi tiết kế hoạch xem tại đây

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

V/v thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế

Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)